Psychiatra

Konsultacje Psychiatryczne

Na nasz stan psychicznych wpływ może mieć wiele czynników takich jak stres oraz lęk. Czasami konieczne jest sięgnąć po pomoc, w postaci konsultacji psychiatrycznej. Lekarz zbierze dokładny wywiad, przeprowadzi badanie a następnie, zaproponuje  odpowiednie leczenie, które pozwoli na podniesienie jakości życia, oraz lepsze samopoczucie psychiczne.

Z jakimi dolegliwościami mogę się zgłosić do Psychiatry?

 • Depresja
 • Zaburzenia Lękowe
 • Zaburzenia Nastroju
 • ADHD
 • Zaburzenia Psychotyczne
 • Uzależnienia
 • Traumatyczne wydarzenia
 • Bezsenność
 • Zaburzenia Motywacji
 • Otępienie
 • Schizofrenia

Jak przebiega wizyta u psychiatry ?


W pierwszej kolejności lekarz psychiatra przeprowadzi dokładny wywiad dotyczący dotychczasowej historii medycznej oraz doświadczeń pacjenta. Będzie zadawać pytania dotyczące obecnego stanu zdrowia, oraz sytuacji  w której się znajduje pacjent, aby lepiej zrozumieć istotę problemu. Następnie przeprowadzi badanie mające na celu ocenę zgłaszanych dolegliwości. W przypadku konieczności wykonania badań dodatkowych zostaną takowe zlecone np. badania laboratoryjne. Psychiatra przedstawi możliwości leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego oraz korzyści i zagrożenia z nim związane. 

W razie konieczności lekarz może wystawić skierowanie na badania, e-receptę, zwolenienie lekarskie oraz skierowanie na hospitalizacje.

Jak przygotować się do wizyty?


Warto zabrać ze sobą dotychczasową dokumentacje medyczną . Warto zastanowić się w jaki sposób możemy opisać dolegliwości, które nam dokuczają. Jeśli występują choroby przewlekłe poinformuj o tym fakcie lekarza. 

Zastanów się w jak przebiegają Twoje relacje z osobami w najbliższym otoczeniu. Poinformuj lekarza o używkach, które stosujesz.

Lekarz psychiatra  powinien uzyskać informacje, jakie leki przyjmuje pacjent ich nazwy oraz dawki. 

Którzy specjaliści mogą pomóc