Aktywność reninowa osocza test czynnościowy

Kod badania:
884
Kod ICL:
ICD-9: I07

124,00 

Czas oczekiwania:
7 dni

Zobacz również:

USG Płuc

180 zł

USG Ręki

200 zł

USG Profilaktyczne Piersi

200 zł

Transferyna

42 zł

Lit, ilościowo

47 zł

Mleczany

47 zł