Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL

Kod badania:
330
Kod ICL:
ICD-9: U79

16,27 

Czas oczekiwania:
1 dzień

Zobacz również:

USG Płuc

180 zł

USG Ręki

200 zł

USG Profilaktyczne Piersi

200 zł

Transferyna

42 zł

Lit, ilościowo

47 zł

Mleczany

47 zł