Mycobaklterium tuberculosis complex ( DNA) z okresleniem wrażliwości na Rifampicynę met. RT-PCR

Kod badania:
472
Kod ICL:

517,00 

Czas oczekiwania:
2 dni

Zobacz również:

Biopsja Cienkoigłowa Tarczycy

350 zł

Fosfataza kwaśna

21 zł

CRP, ilościowo

23 zł

Odczyn Waalera-Rosego

22 zł

Kał – pasożyty( 1 ozn.) z wymazem parazytologicznym

21 zł

Owsiki ( wymaz parazytologiczny )

19 zł